Politică de confidențialitate

Deoarece asigurarea protecției dvs. în ceea ce privește prelucrare datelor cu caracter personal, reprezintă pentru noi un obiectiv extrem de important, am depus toate diligentele necesare pentru a ne conforma standardelor impuse prin Regulamentul UE 2016/679 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679) si prin orice alt act normativ în vigoare pe teritoriul României

Un pas important pentru realizarea acestui obiectiv este reprezentat de informarea în legătură cu modul în care datele dumneavoastra vor fi prelucrate( prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea).

Ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza Politica de Confidențialitate și Politica de Cookie.

1. Cine suntem și modul în care putem fi contactați:
Asociația Europuls Centrul de Expertiză Europeană
Adresă: Aleea Borcea, Nr. 6, Sector 1, București, România / e-mail: [email protected] 

2. Colectare date/ tipuri de date

Colectate automat în urma accesării(de tipul)
Adresă IP
Data și ora accesului
Diferența de fus orar față de Meridianul Greenwich (GMT)
Conținutul cererii (website specific)
Starea accesului/codul de stare HTTP
Volumul de date transferat
Acces solicitat la website
Browser, setări de limbă, versiunea de browser, sistem de operare și suprafață

Colectate în urma completării formularului:
(i) Nume si prenume;
(ii) Adresa de e-mail;
(iii) Funcția
(iv) Organizația
(v) Țara

Colectate în urma abonării la newsletter:
(i) Nume si prenume;
(ii) Adresa de e-mail;
(iii) Funcția
(iv) Organizația
(v) Țara

Persoanele vizate sunt direct răspunzătoare în ceea ce privește documentele transmise și datele cu caracter personal conținute de acestea.

Operatorul se obliga ca în cazul în care îi sunt transmise documente ce nu au legătură cu scopul descris la punctul 4, să procedeze la ștergerea acestora în cel mai scurt timp cu putință.

Decizii automate

Deciziile automate sunt definite ca decizii privind persoane fizice care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată a datelor și care produc efecte juridice sau care afectează în mod semnificativ persoanele implicate.
Ca regulă, nu se vor lua decizii bazate exclusiv pe prelucrari automate de date, inclusiv crearea de profiluri. Dacă se vor lua astfel de decizii în baza unor prelucrări automate, persoanele afectate vor avea posibilitatea de a-și exprima opiniile asupra deciziei automate în cauză și de a se opune.

3. Fișierele cookie

1. Ce sunt?

Acest Website folosește așa-numitele „fișiere cookie”. Fișierele cookie sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt stocate în memoria terminalului dumneavoastră prin intermediul browser-ului. Acestea stochează anumite informații (de ex. limba preferată sau setările website-ului) pe care browser-ul le poate retransmite nouă (în funcție de durata de viață a fișierului cookie) la următoarea vizită pe Website-ul nostru.

2. Ce fișiere cookie folosim?

Cookies:
Google Analytics (cookie-uri de analiza site) - utilizat în scopuri de analiză a site-ului;
Google Tag Manager - utilizat în scopuri de analiză a site-ului;
Cookie Consent - utilizat pentru a păstra preferințele utilizatorului;
3. Cookie-uri de la terți

În cadrul Website-ului nostru, utilizăm Google Analytics și Google Tag Manager acestea fiind un serviciu de analiză al Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite (La care se va face in continuare referinta sub denumirea „Google”).

Google va analiza utilizarea Website-ului nostru în numele nostru. În acest scop folosim fișierele cookie. Informațiile colectate de Google în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a Website-ului nostru (de ex. URL aferent, paginile noastre web vizitate de dumneavoastră, tipul dumneavoastră de browser, setările dumneavoastră de limbă, sistemul dumneavoastră de operare, rezoluția ecranului, etc.) vor fi transmise într-un server al Google din SUA, unde vor fi stocate și analizate. Rezultatele respective vor fi apoi puse la dispoziția noastră într-o formă pseudonimizată.

Vă puteți retrage consimțământul privind utilizarea analizei web în orice moment, descărcând și instalând Plug-in-ul pentru Browser Google furnizat.
Mai multe informații cu privire la Google Analytics sunt disponibile în Termenii de utilizare Google Analytics, în Orientările privind protecția datelor și confidențialitate ale Google Analytics și în Politica de confidențialitate Google.

4. Scopul prelucrării datelor

Scopul prelucrării datelor este consultarea opiniei publice în ceea ce privește proiectele dezbătute la nivel european.

Pentru apărarea intereselor noastre legitime (În cazul unor situații excepționale precum atacuri cibernetice care pot periclita siguranța platformei noastre sau în cazul în care informațiile sunt solicitate de către instituțiile publice competente în vederea soluționării anchetelor în desfășurare, ne rezervăm dreptul de prelucra informațiile vizate)

În cazul primirii consimțãmântului din partea persoanei vizate, vom utiliza datele pe care ni le furnizați pentru transmiterea de newsletter sau notificãri, de la care vã puteți dezabona, accesând link-ul de dezabonare din e-mailul de trimitere al newsletter-ului sau a notificãrii. De asemenea, vom prelucra datele necesare pentru a rãspunde la solicitãrile dumneavoastrã și pentru a vã crea un cont în platforma pe care o utilizãm, astfel încât sã aveți o interacțiune personalizatã cu noi.

5. Temeiul Legal al prelucrării:

a. Temeiul legal este art. 6 alin.1, lit. a) și anume, consimțământul persoanei vizate.

6. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Durata de timp pentru care vor fi păstrate datele dvs. este limitată și va fi determinată de perioada necesară îndeplinirii scopurilor în vederea cărora sunt prelucrate datele, dar nu mai mult de 5 ani de la data colectării datelor.

7. Securitatea datelor

Pentru protectia completa a datelor acordate în grija noastrã, luãm mãsuri organizaționale și tehnice pentru a ne asigura cã datele dumneavoastrã sunt protejate și pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor.

Datele dumneavoastrã cu caracter personal sunt reținute pentru perioada necesarã îndeplinirii scopurilor menționate în prezenta secțiune, respectiv pânã când dumneavoastrã vă exercitați dreptul de rectificare sau de ștergere, în condițiile legii. Ne asigurãm de respectarea principiului proporționalitãții colectãrii datelor. În situația în care existã un incident care afecteazã securitatea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat veți fi notificați cu privire la acest lucru. Setãrile dumneavoastrã de confidențialitate menționate în prezenta politicã pot fi afectate de modificãrile aduse de terți, cum ar fi rețelele sociale, caz în care nu suntem responsabili pentru aceste modificãri.

8. Terți

A: Google
Scop: Web analytics
Politici:https://www.google.com/analytics/terms/gb.html https://support.google.com/analytics/answer/6004245

B: Parteneri
Prin înregistrarea la sesiunile din cadrul Forumului Eurosfat, utilizatorii sunt de acord cu termenii și condițiile privind prelucrarea datelor personale.

Prin bifarea câmpurilor specifice prin care își exprimă consimțământul valid, utilizatorii sunt de acord ca datele lor personale să poată fi partajate și stocate de Europuls și partenerii acestui Forum, astfel încât să pot fi contactați după eveniment.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate ale partenerilor: Politica de confidențialitate UiPath, Politica de confidențialitate eMAG, Politica de confidențialitate Glovo, Politica de confidențialitate Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate (FNF).

Mențiune:

În cazul în care ne revine obligația legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

9. Teritorialitate:

Prelucrarea datelor se face doar pe teritoriul Uniunii Europene, cu excepția datelor pseudonimizate folosite în funcția de analiza site descrisă la pct. 3. 1 “Cookie-uri de la terți” care se face în SUA conform procedurii descrise.

10. Drepturile Dvs
*În secțiunea următoare, referirile la articole privesc Regulamentul 2016/679

Dreptul de acces al persoanei vizate

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

● scopurile prelucrării;
● categoriile de date cu caracter personal vizate;
● destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
● acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
● existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
● dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

Dreptul la rectificare

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

(c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);

(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;

(f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1).

(2) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în temeiul alineatului (1), să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

(3) Alineatele (1) și (2a) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

(a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

(b) pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul;

(c) din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) și (i) și cu articolul 9 alineatul (3);

(d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menționat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau

(e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

(d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

(2) În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

(3) O persoană vizată care a obținut restricționarea prelucrării în temeiul alineatului (1) este informată de către operator înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

Dreptul la portabilitatea datelor

(1) Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); și

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

(2) În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

(3) Exercitarea dreptului menționat la alineatul (1) din prezentul articol nu aduce atingere articolului 17. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul.

(4) Dreptul menționat la alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

Dreptul de a fi notificat în legătura cu rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

(1) Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) și articolul 18, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, puteți să ne contactați în prealabil la adresa de email [[email protected]] și vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:[email protected]


Copyright © 2024 - EUROSFAT
Powered by elems.io